traderegistry.ro

traderegistry.ro

powered by www.radusora.ro

traderegistry.ro RSS Feed
 
 
 
 

Cum modific Actul Constitutiv?

Procedura modificarii Actului constitutiv. Inregistrarea la Registrul comertului.

Cesiunea de parti sociale la SRL. Operatiunile inregistrarii unei cesiuni sunt:

1) convocarea adunarii generale de catre Administrator, in urma cererii adresate de asociatul care cedeaza partile sociale. Adresa de convocare trebuie sa contina data, locul, ora tinerii adunarii generale si ordinea de zi propusa; Aceasta etapa este de cele mai multe ori eliminata in cazul in toti asociatii vor fi prezenti la adunarea generala;

2) tinerea adunarii generale in care trebuie sa se aprobe cesiunea respectiva; in cazul in care partile sociale se cedeaza catre terti, cesiunea trebuie aprobata de cel putin 75% dintre asociati; actul care va consemna hotararile este Procesul verbal al Adunarii Generale;

3) incheierea contractului de cesiune; pentru validitatea contractului este suficient ca actul sa se incheie sub semnatura privata, nefiind necesara autentificarea la notar sau atestarea de catre avocat; cu toate acestea, pentru a nu exista contestatii asupra continutului actului recomandam autentificarea sau atestarea;

4) redactarea si semnarea actului aditional la actul constitutiv; acest act trebuie cel putin atestat de avocat;

5) redactarea si semnarea actului constitutiv in forma actualizata - cu toate modificarile operate de actul aditional; si acest act trebuie cel putin atestat de avocat;

6) declaratia de asociat - in cazul in care cesiunea se face catre un tert si nu catre un asociat, aceasta declaratie poate fi atestata de avocat sau autentificata de notar;

in consecinta, dosarul de inregistrare a mentiunii va contine:

1) Formularul cerere de inregistrare (pe care il gasiti AICI), timbre judiciare in valoare de 0,3 RON;

2) Procesul verbal al adunarii generale;

3) Actul aditional la Actul Constitutiv;

4) Actul constitutiv in forma actualizata;

5) declaratia de asociat insotita de o copie de pe actul de identitate al persoanei care se inregistreaza ca asociat;

Sustineri teoretice

In cele ce urmeaza vom analiza modalitatea practica de modificare a Actului Constitutiv. Mai specific, vom arata cum se ajunge la modificarea actului constitutiv si in final la inregistrarea la ORC a modificarii respective.
Pe scurt, este evident ca trebuie sa existe mai intai intentia de modificare. Aceasta intentie poate fi adusa la cunostinta asociatilor de catre administrator sau poate apartine chiar asociatilor.
In majoritatea cazurilor de modificare a actelor constitutive nu exista o convocare a asociatilor, ci asociatii hotarasc de comun acord sa modifice actele si in consecinta tin o Adunare generala prin care iau hotararile de modificare.
Hotararile respective pot determina incheierea unui act aditional la actul constitutiv si a unui act constitutiv actualizat in concordanta sau pot modifica direct actul constitutiv.
Noi consideram ca forma profesionala a actului constitutiv trebuie sa fie actul aditional, act separat de hotararea cu rol de act modificator, in primul rand si pentru ca actul aditional din punct de vedere tehnic are doar rolul de a modifica actul constitutiv pe cand hotararea poate fi actul prin care se consemneaza decizii care nu au rol de modificare a actului constitutiv - fiind decizii care privesc activitatea curenta a societatii. Astfel evitam ca Actul Constitutiv sa fie modificat de hotararea 20, 46 si 87, prin redactarea Actelor Aditionale 1, 2, 3, s.a.m.d.

In plus, hotararea costa mai mult din punctul de vedere al publicarii in Monitorul Oficial (costul unei pagini este aproximativ 100 RON) caci ea inglobeaza si Actul Aditional si deciziile aferente, pe cand Actul Aditional poate fi mult mai tehnic putand doar mentiona hotararea care sta la baza intocmirii sale.

Pentru aceste motive noi consideram ca modalitatea de modificare a Actului Constitutiv recomandabila este prin intermediul convocarii adunarii generale, procesului verbal al adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, actului aditional, si actului constitutiv actualizat.
Drepturi de autor Av. Radu Sora - www.radusora.ro - office@radusora.ro