traderegistry.ro

traderegistry.ro

powered by www.radusora.ro

traderegistry.ro RSS Feed
 
 
 
 

1. Forma juridica

1. Forma juridica. SRL sau SA? - www.radusora.ro

Forma juridica a unei societati este ansamblul de reguli specifice care vor guverna infiintarea, functionarea si incetarea societatii respective.

In Romania, o societate comerciala poate imbraca una din cele cinci forme juridice prevazute de lege. In realitate, se folosesc doar doua, respectiv Societatea cu Raspundere Limitata (S.R.L.) si Societatea pe Actiuni (S.A.), ponderea celorlalte trei forme juridice fiind nesemnificativa in opinia noastra.

Din aceste motive, in cele ce urmeaza, vom trata comparativ doar caracterele acestor doua forme juridice.

Societatea cu raspundere limitata

S.R.L. poate fi infiintata sau constituita de unul sau mai multi asociati. S.R.L. cu asociat unic, la fel si ca cea cu mai multi asociati, se va comporta totusi, in conditii de utilizare legala, ca o entitate separata fata de persoana fizica sau juridica care o infiinteaza. Trebuie tinut minte ca persoana juridica ce are unic asociat nu poate infiinta un S.R.L. cu asociat unic. Capitalul social minim la S.R.L. este de 200 RON. Conducerea suprema a societatii este exercitata de Asociatul unic sau de Adunarea Generala a Asociatilor (AGA) atunci cand societatea are mai mult de un asociat. Conducerea administrativa sau executiva poate fi exercitata atat de un administrator unic cu puteri depline sau limitate cat si de mai multi administratori, fie impreuna luand decizii unanime, fie in mod separat, avand fiecare puteri depline sau limitate, ori ca organ colegial denumit Consiliu de Administratie. Raspunderea asociatilor fata de terti este limitata la valoarea aportului adus la capitalul social - acesta fiind un principiu care poate avea exceptii. Cenzorii sunt obligatorii doar in cazul SRL ce au cel putin 15 asociati. Cenzorul exercita periodic controlul gestiunii Societatii din proprie initiativa sau la cererea asociatilor.

Societatea pe actiuni

S.A. poate fi constituita de doi sau mai multi asociati. Capitalul social minim este echivalentul in RON a 25.000 (douazecisicincimii) de EURO la momentul constituirii. Adunarea Generala a Actionarilor exercita puterea suprema in societate. Conducerea administrativa poate fi exercitata, potrivit sistemului unitar, de un administrator unic, mai multi administratori sau de un consiliu de administratie intocmai ca si in cazul SRL sau, potrivit sistemului dualist, de un directorat si un consiliu de supraveghere. In acest ultim caz, directorii sunt conducatorii executivi, intocmai ca si administratorii, iar consilierii sunt un organ de control al activitatii directorilor. Controlul gestiunii societatii poate fi exercitat de cenzori in numar de cel putin trei la care se adauga un supleant sau de catre un auditor financiar independent.

In consecinta, din cele de mai sus, pentru a va ajuta sa alegeti, putem observa ca in timp ce SRL e forma juridica destinata unor structuri organizatorice mai simple care nu presupune nevoia unui numar ridicat de resurse umane sau unui capital social mare - amintim ca SRL se poate constitui avand un capital social de numai 200 de RON, SA e forma juridica care necesita un capital social de minim 25000 EURO si mult mai multe resurse umane implicate, ceea ce denota faptul ca aceasta forma juridica se adreseaza structurilor organizatorice mai elaborate.

Schimbarea formei juridice este permisa de legea societatilor comerciale. Considerand ca forme juridice principale SRL-ul si SA-ul lucrurile sunt simple. In cazul in care se doreste trecerea de la SRL la SA este evident ca mai intai trebuie indeplinite conditiile cerute de lege pentru SA - cel putin 2 actionari, capital social de minim 25.000 euro, cenzori sau auditor independent, etc. Daca insa trecerea are loc de la SA la SRL formalitatile pot fi mult mai simple caci se presupune ca orice SA indeplineste conditiile pentru a fi SRL pentru simplu motiv ca SA-ul este o forma superioara SRL-ului din punctul de vedere al organizarii interne.
Drepturi de autor Av. Radu Sora - www.radusora.ro - office@radusora.ro